Question
Cập nhật vào
1 Thg 6 2020

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

If you are not the correct person, please direct me the correct one.
Does this sentence sound natural? Also, doesn't it sound rude?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
If you are not the correct person, please direct me the correct one.
Does this sentence sound natural? Also, doesn't it sound rude?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question