Question
Cập nhật vào
16 Thg 6 2020

  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa boku no nawa boku no namae wa ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa boku no nawa và boku no namae wa ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question