Question
Cập nhật vào
23 Thg 6 2020

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Quelle est la différence entre "j'ai été...." and "j'étais...."?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Quelle est la différence entre "j'ai été...." and "j'étais...."?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question