Question
Cập nhật vào
6 Thg 7 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa You can't eat that meat because it is a month old. You shouldn't eat that meat because it is a month old. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

その肉は1ヶ月前のものだから食べない方がいい。
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa You can't eat that meat because it is a month old. và You shouldn't eat that meat because it is a month old. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question