Question
Cập nhật vào
10 Thg 7 2020

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

But such formal understandings were rare: relationships between Agency officials and media executives were usually social—’The P and Q Street axis in Georgetown,’ said one source. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này But such formal understandings were rare: relationships between Agency officials and media executives were usually social—’The P and Q Street axis in Georgetown,’ said one source. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question