Question
Cập nhật vào
12 Thg 7 2020

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what's "wasian"mean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what's "wasian"mean?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question