Question
Cập nhật vào
27 Thg 7 2020

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

To wear your heart on your sleeve có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này To wear your heart on your sleeve có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question