Question
Cập nhật vào
29 Thg 7 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Take a joke insult (say an insult or be said an insult) có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Take a joke insult (say an insult or be said an insult) có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question