Question
Cập nhật vào
10 Thg 8 2020

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you wanna die?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you wanna die?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question