Question
Cập nhật vào
10 Thg 8 2020

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"Your make-ups are coming along well"

is the expression "come along" as the meaning of "to progress" only possible in continuous tense?

can i say something like "your English came along well"?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Your make-ups are coming along well"

is the expression "come along" as the meaning of "to progress" only possible in continuous tense?

can i say something like "your English came along well"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question