Question
Cập nhật vào
21 Thg 8 2020

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

« tu m’as aimé » is pronounced “tu ma zaimé” or “tu ma ø aimé” ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
« tu m’as aimé » is pronounced “tu ma zaimé” or “tu ma ø aimé” ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question