Question
Cập nhật vào
3 Thg 2 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

which one is better to call the desk in the hall of a hotel between "concierge desk" and "front desk"?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
which one is better to call the desk in the hall of a hotel between "concierge desk" and "front desk"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question