Question
Cập nhật vào
3 Thg 2 2017

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I dedicate a bunch of flowers to my teacher.

To my teacher I dedicate a bunch of flowers

which one better?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I dedicate a bunch of flowers to my teacher.

To my teacher I dedicate a bunch of flowers

which one better?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question