Question
Cập nhật vào
10 Thg 9 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 축하합니다 축하드립니다 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 축하합니다 và 축하드립니다 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question