Question
Cập nhật vào
5 Thg 2 2017

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa "Slang english" "Black english" ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa "Slang english" và "Black english" ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question