Question
Cập nhật vào
26 Thg 9 2020

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

will you lend me your ears
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này will you lend me your ears
 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question