Question
Cập nhật vào
28 Thg 9 2020

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Ác-mê-ni
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Меня зовут Александр. Я живу и учусь в Москве. Обычно в университет я еду на автобусе но когда семейная машина свободна еду на машине. Утром дороги свободные но уже к обеду пробки.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Ác-mê-ni
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Меня зовут Александр. Я живу и учусь в Москве. Обычно в университет я еду на автобусе но когда семейная машина свободна еду на машине. Утром дороги свободные но уже к обеду пробки.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question