Question
Cập nhật vào
5 Thg 10 2020

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Tokuni Hiroko no petto no inu no Chi ga suki desu có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Tokuni Hiroko no petto no inu no Chi ga suki desu có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question