Question
Cập nhật vào
17 Thg 10 2020

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hy Lạp
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 감사합니다 고맙습니다 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 감사합니다  và 고맙습니다  ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question