Question
Cập nhật vào
28 Thg 10 2020

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Давай перейдём общаться в другое приложение?)

Câu trả lời

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Давай перейдём общаться в другое приложение?)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question