Question
Cập nhật vào
9 Thg 2 2017

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Would you be my Valentine? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Would you be my Valentine? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question