Question
Cập nhật vào
3 Thg 11 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 任何 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 任何.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question