Question
Cập nhật vào
4 Thg 12 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

“AV actress” means adult video (porn video) in Japan but is this used in America or England too? Or does it make sense at least?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
“AV actress” means adult video (porn video) in Japan but is this used in America or England too? Or does it make sense at least?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question