Question
Cập nhật vào
11 Thg 12 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「麻煩」比方說「麻煩你幫我拿一雙筷子」的意思 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「麻煩」比方說「麻煩你幫我拿一雙筷子」的意思.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question