Question
Cập nhật vào
12 Thg 12 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sliver of . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sliver of .
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question