Question
Cập nhật vào
14 Thg 2 2017

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Punjab Tương đối thành thạo
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? will you be my Valentine?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Punjab Tương đối thành thạo

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? will you be my Valentine?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question