Question
Cập nhật vào
21 Thg 12 2020

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa 風が立たぬ 風が立ちぬ ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 風が立たぬ và 風が立ちぬ ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question