Question
Cập nhật vào
22 Thg 12 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

shijie, shidi, shixiong (compared with jiejie, didi, gege, etc.) có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này shijie, shidi, shixiong (compared with jiejie, didi, gege, etc.) có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question