Question
Cập nhật vào
30 Thg 12 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Na Uy (bokmal)
  • Tiếng Swahili
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

ㄎㄧㄤ是什麼意思?
例:超ㄎㄧㄤ聖誕廣播劇

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
ㄎㄧㄤ是什麼意思?
例:超ㄎㄧㄤ聖誕廣播劇
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question