Question
Cập nhật vào
30 Thg 12 2020

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? как сказать "я сыт по горло этим"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? как сказать "я сыт по горло этим"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question