Question
Cập nhật vào
9 Thg 1 2021

  • Tiếng Ác-mê-ni Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

What does the expression "うじうじしとるしのう"mean? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Ác-mê-ni Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này What does the expression "うじうじしとるしのう"mean?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question