Question
Cập nhật vào
13 Thg 1 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

how to improve có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này how to improve có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question