Question
Cập nhật vào
20 Thg 1 2021

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

She will be offended or she will get offended. Correct me if I'm wrong

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
She will be offended or she will get offended. Correct me if I'm wrong
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question