Question
Cập nhật vào
20 Thg 1 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 恐怕
(怎麼情況的時候使用這個單詞嗎?請告訴我)
. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 恐怕
(怎麼情況的時候使用這個單詞嗎?請告訴我).
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question