Question
Cập nhật vào
22 Thg 1 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Qué significa afligente ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Qué significa afligente ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question