Question
Cập nhật vào
1 Thg 2 2021

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

مصرف بنزین ماشینم بالاست. در هر صد کیلومتر ده لیتر میسوزونه có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Ba Tư

  • Tiếng Ba Tư
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này مصرف بنزین ماشینم بالاست. در هر  صد کیلومتر ده لیتر میسوزونه có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question