Question
18 Thg 2 2017

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

' dispose of waste/ dump waste ' có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
OGP image
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Những câu hỏi mới nhất
Topic Questions
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question