Question
Cập nhật vào
7 Thg 2 2021

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I thought I might retch. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này  I thought I might retch. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question