Question
Cập nhật vào
11 Thg 2 2021

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 歐給歐給

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 歐給歐給
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question