Question
Cập nhật vào
13 Thg 2 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「來點」とはどういう意味ですか?「來點」 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「來點」とはどういう意味ですか?「來點」.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question