Question
Cập nhật vào
15 Thg 2 2021

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Filipino
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa Otameshi kudasai / Zehi tukutte mitekudasaine ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Otameshi kudasai và / Zehi tukutte mitekudasaine ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question