Question
Cập nhật vào
24 Thg 2 2021

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I push away from the desk, settling back in the chair and swinging my feet up, resting my socked heels against the wooden surface.

swinging my feet up, resting my socked heels against the wooden surface??
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này I push away from the desk, settling back in the chair and swinging my feet up, resting my socked heels against the wooden surface.

swinging my feet up, resting my socked heels against the wooden surface?? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question