Question
Cập nhật vào
13 Thg 3 2021

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hy Lạp
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hello! The phrase "The moon is beautiful, isn't it?" What is the appropriate response to say back? When somebody is confessing or being confessed at. Either positive or negative.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hello! The phrase "The moon is beautiful, isn't it?" What is the appropriate response to say back? When somebody is confessing or being confessed at. Either positive or negative.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question