Question
Cập nhật vào
20 Thg 3 2021

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Una parte de una frase sigue así: ........... When if is claimed to be .......etc..Mi duda es si se debe traducir ese "IF" , o sea, debo traducirlo como "Cuando sí se afirma que es" o simplemente como "cuando se afirma que es " donde el "if" no se traduce.Gracias.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Una parte de una frase sigue así: ........... When if is claimed to be .......etc..Mi duda es si se debe traducir ese "IF" , o sea, debo traducirlo como "Cuando sí se afirma que es" o simplemente como "cuando se afirma que es " donde el "if" no se traduce.Gracias.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question