Question
Cập nhật vào
28 Thg 3 2021

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Tsugi no yasumi ni sukaidibingu wo shitai desu có nghĩa là gì?

Does this mean "Next holiday I want to do skydiving."
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Tsugi no yasumi ni sukaidibingu wo shitai desu có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question