Question
Cập nhật vào
30 Thg 3 2021

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

言うことがいちいち恩きせがましい
この文はどんな意味ですか
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 言うことがいちいち恩きせがましい
この文はどんな意味ですか có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question