Question
Cập nhật vào
31 Thg 3 2021

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Just when life gets messed up

What does "just" mean here?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Just when life gets messed up

What does "just" mean here?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question