Question
Cập nhật vào
31 Thg 3 2021

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Canada)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 跟班
 作者: 一只酱
 文案:
 跟班好跟班妙,跟班暖床啊啊叫。
 纪书是校霸裴烬身边一个乖巧的跟班。
 他不能帮裴烬打架,也不能跟裴烬打游戏抽烟,他只能给裴烬……暖床。
 就是一个校园小h文罢了。
 校霸攻×跟班受
 无脑小甜文啊!看虐文请绕道!
 标签:
 原创小说 - BL - 中篇 - 完结
 现代 - 小甜饼 - 校园 - 攻宠受 - 荤素均衡

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 跟班
 作者: 一只酱
 文案:
 跟班好跟班妙,跟班暖床啊啊叫。
 纪书是校霸裴烬身边一个乖巧的跟班。
 他不能帮裴烬打架,也不能跟裴烬打游戏抽烟,他只能给裴烬……暖床。
 就是一个校园小h文罢了。
 校霸攻×跟班受
 无脑小甜文啊!看虐文请绕道!
 标签:
 原创小说 - BL - 中篇 - 完结
 现代 - 小甜饼 - 校园 - 攻宠受 - 荤素均衡
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question