Question
Cập nhật vào
9 Thg 4 2021

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 私の家族は3人です。
父と母と私です。
私達は大阪に住んでいます。

Gia đình tôi có 3 người.
Bố mẹ tôi và tôi.
Chúng tôi sống ở Osaka.

Câu này có đúng không ạ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 私の家族は3人です。
父と母と私です。
私達は大阪に住んでいます。

Gia đình tôi có 3 người.
Bố mẹ tôi và tôi.
Chúng tôi sống ở Osaka.

Câu này có đúng không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question