Question
Cập nhật vào
12 Thg 4 2021

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đúng vậy có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Đúng vậy có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question